Personvernpolicy

Personvernpolicy for personopplysninger i elektronisk form ("Personvern")

På dette nettstedet regner vi som  “Personopplysninger" enhver opplysning om en identifisert person eller om en person hvis identitet kan forstås eller bestemmes ut fra slike opplysninger. Unntaksvis kan dette inkludere “Sensitive  Personopplysninger”, for eksempel Personopplysninger som viser rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk trostilhørighet, fagforeningsmedlemskap, kriminell aktivitet eller opplysninger om helseforhold, slik begrepet “Sensitive Personopplysninger“ forstås eller tolkes i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Cardinal Health beholder retten til å bruke statistiske data innsamlet via dette nettstedet på enhver måte som finnes passende, forutsatt at dataene ikke kan identifisere enkeltpersoner.

Cardinal Health er en global organisasjon, med juridiske enheter, forretningsmetoder, forvaltningsstrukturer og tekniske systemer som er grenseoverskridende. Derfor foreligger det en mulighet for at vi kan videreformidle dine personlige opplysninger til andre Cardinal Healths tilknyttede enheter i andre land som har et lovverk som tillater en lavere grad av juridisk beskyttelse av dine data enn det som gjelder i det landet du bor i. Våre tilknyttede enheter er imidlertid pålagt å behandle dine personopplysninger i samsvar med denne personvernpolicy. I tillegg til dette, kan vi videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter, inklusive slike som er lokalisert i andre land i verden, men kun (i) til kontraktspartnere vi benytter som støtte for vår virksomhet (for eksempel ferdiggjøringstjenester, teknisk støtte, leveringstjenester og finansinstitusjoner), hvor vi i slike tilfeller vil kreve at slike tredjeparter samtykker i å behandle dem i samsvar med denne personvernpolicy; (ii) i forbindelse med salg, oppdrag eller annen overføring av virksomheten drevet på dette nettstedet som informasjonen er relatert til, hvor vi når dette er tilfelle, krever at kjøperen samtykker i å behandle den på riktig måte; eller (iii) når det er påkrevd av gjeldende lovgivning, rettslige pålegg utferdiget av domstol eller av offentlige forskrifter, eller for å gjøre Cardinal Health i stand til å utøve eller forsvare sine juridiske rettigheter.

Vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine Personopplysninger når du overfører opplysninger fra datamaskinen din til nettstedet vårt, og vi vil også gjøre det vi kan for å beskytte slike opplysninger mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, videreformidling, endring eller ødeleggelse. Du må være oppmerksom på at ingen Internett-overføring noensinne er 100% sikker eller feilfri. Spesielt er det viktig å huske at e-post sendt til og fra dette nettstedet kan være usikker, og at det derfor er viktig at du tenker over hvilken type informasjon du sender til oss via e-post. Når du bruker passord, ID-numre eller andre spesielle tilgangsfunksjoner på dette nettstedet, er det ditt ansvar å oppbevare dem på en sikker måte.

På dette nettstedet kan det være lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at vi ikke regulerer andre nettsteder og at vår personvernpolicy ikke vil gjelde for disse nettstedene. Vi oppfordrer våre brukere til å være oppmerksomme idet de ?forlater? nettstedet vårt og at de leser personvernpolicyen for alle andre nettsteder som samler inn Personopplysninger.

Når du benytter deg av dette nettstedet, gir du ditt samtykke til vilkårene i denne Personvernernpolicy. Når du skriver inn opplysninger via dette nettstedet, samtykker du i at disse opplysningene blir samlet inn, brukt og utlevert i henhold til retningslinjene i denne Personvernpolicy.

Dette nettstedet er ikke beregnet for barn under 13 år. Vi vil ikke med vitende og vilje samle inn opplysninger fra nettstedsbesøkende i denne aldersgruppen.

Din bruk av dette nettstedet er underlagt våre Juridiske merknader, som inneholder de nærmere vilkår som gjelder for bruken av dette nettstedet. 

Dersom du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende denne Personvernpolicy eller behandlingen av personopplysninger på dette nettstedet, kan du kontakte oss på følgende måte:

Cardinal Health
Attn: Legal Dept
7000 Cardinal Place
Dublin, Ohio 43017
USA

For andre forespørsler, se avsnittet? Kontakt oss. privacy@cardinalhealth.com

Cardinal Health vil undersøke slike bekymringer som er relatert til innsamling, bruk eller videreformidling av personopplysninger, og dersom det er grunn til en slik bekymring, vil vi iverksette rimelige tiltak for å utbedre dette. Dersom Cardinal Health ikke er i stand til løse dine bekymringer på en for deg tilfredsstillende måte, vil vi gi deg kontaktinformasjonen til personvernmyndigheten for det rettsområdet du bor i.

Denne Personvernernpolicy kan endres, og bruk av opplysningene vi samler inn nå er underlagt den Personvernpolicy som gjelder på tidspunktet opplysningene blir brukt. Alle endringer i denne Personvernpolicy vil bli opplyst her. Vennligst kontroller med jevne mellomrom om det har skjedd endringer, spesielt før du oppgir Personopplysninger av noe slag.

Denne Personvernernpolicy ble sist oppdatert i november 2007.